Wis je dat?

Het platform GPPZ is klein, maar desondanks lukte het ons telkens weer om de stem van cliënten te laten horen bij beleidsmakers, bestuurders, politici en bewindslieden over ruimtelijke ordening, wmo, vervoer en vooral de Participatiewet. 

Ons inzet is dat iedereen niet gelijk is en wij de verschillen tussen mensen waarderen. 

Zo zeggen we ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen. 

We blijven voorstellen doen om inclusief te werken en te leven.

Hieronder enkele weetjes van belangrijke acties en activiteiten.

Wonen in Zeist, is dat toegankelijk?

Is uw woning goed toegankelijk? Is er in Zeist  voldoende (en betaalbaar) aanbod van passende en toegankelijke woningen? Welke ervaringen heeft u met het zoeken naar een passende woning en/of het doen van woningaanpassingen? En wat voor beleid is er volgens u nodig om te komen tot voldoende aanbod van toegankelijke woningen?

Volgens het VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om zelfstandig te wonen. Daarvoor is voldoende beschikbaarheid van toegankelijke woningen nodig. De woningnood in Nederland is echter hoog en zal de komende jaren verder oplopen. Dat maakt het voor mensen met een beperking steeds moeilijker om een passende woning te vinden. Daarom doen we samen met de Woonbond onderzoek naar toegankelijk wonen.

Vul de vragenlijst in
Door hieronder op de link te klikken gaat u direct naar de digitale vragenlijst. Het invullen ervan duurt 10 à 15 minuten. Ga hier naar de vragenlijst
Tot en met 3 mei

Hulp sporter met beperking

Om mensen met een beperking meer te laten bewegen, lanceert het Fonds Gehandicaptensport een platform voor hulpmiddelen: Uniek Sporten. Met dit initiatief hoopt de organisatie mensen met een beperking makkelijker aan sporthulpmiddelen, zoals sportrolstoelen, te helpen. Nu is het vaak lastig de financiering rond te krijgen. Er zijn 1,7 miljoen Nederlanders tussen de 12 en 79 jaar met een beperking. Hiervan sport 34 procent, tegenover bijna 60 procent van de gehele bevolking, aldus het Fonds Gehandicaptensport. 

Gevolgen adviescommissie (IAC) voor mensen met beperking?

Sinds januari 2021 werkt de Inwoners Advies Commissie (IAC) aan een advies voor de Zeister gemeenteraad over de vraag: hoe krijgen we de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans? Speelt de zorg voor mee doen hier ook een belangrijke rol in?  
De IAC bestaat uit 150 gelote inwoners. In zes themagroepen bedenken en bespreken ze ideeën voor en over de Zeister samenleving. Werk en inkomen, ook welzijn, staat als belangrijke thema ook in de aandacht. De leden delen met elkaar wat ze belangrijk vinden voor een goed leven in Zeist. En ze komen samen tot ideeën die de komende jaren besparingen kunnen opleveren.
Bekijk op 30 maart de uitkomsten en zie welke besparingen zijn bedacht.Iedereen kan de bijeenkomst live bekijken op Slotstad RTV en via YouTube, via de link www.zeist.nl/iac. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De opname is in de dagen erna ook terug te zien via dezelfde link.

Lunchwebinar “werk aan de winkel!”

Geef jij talent een eerlijke kans? Dan nodigen wij jou graag uit voor een inspirerend lunchwebinar over de arbeidskansen van mensen met een visuele beperking, op dinsdag 6 april van 12.00 tot 12.50 uur.

Schokkende cijfers
 ‘Visueel in Beeld’. Dit recente onderzoek toont schokkende cijfers over de arbeidsparticipatie van mensen die slechtziend of blind zijn. Terwijl zij genoeg arbeidstalent in huis hebben!
Vind jij diversiteit binnen jouw bedrijf ook belangrijk en wil je concreet stappen zetten stuur dan een e-mail naar info@bartimeusfonds.nl. Je ontvangt dan tijdig de link naar het webinar.

Kan ik veilig met OV, of lopen in Zeist in de toekomst?

De Mobiliteitsvisie voor Zeist beschrijft uitgangspunten voor de mobiliteit en kent 5 speerpunten. 
Daarmee wil de gemeente Zeist leefbaar, veilig en bereikbaar houden. De visie is opgesteld op basis van gesprekken met inwoners en met een klankbordgroep met specialisten en belanghebbenden zoals het GPPZ. Het college legt de mobiliteitsvisie voor aan de raad ter besluitvorming op 6 april 2021.  Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en indien het niet anders kan een auto.Veilig als voetganger of persoon met beperking in OV en aanvullend vervoer is de visie naar een goede mobiliteit van belang.Voor meer over de mobiliteitsvisie, kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

Meldpunt Onbeperkt Stemmen 

Het College voor de Rechten van de Mens opent vanaf 10 maart opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Bij dit meldpunt kun je je ervaringen delen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Het College brengt verslag uit over de meldingen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Kiesraad en de gemeenten. Zodat bij volgende verkiezingen verbeterpunten worden meegenomen.

Ga hier naar het Meldpunt Onbeperkt Stemmen

OP WEG NAAR EEN NIEUW REGEERAKKOORD

Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een gezamenlijk manifest aan de politieke partijen. Ook het GPPZ heeft dit onderschreven en laat via onze rol bij de genoemde partners dit geluid uit de locale ervaringen uitdragen.
 
Lees hier meer over het Manifest Maak het sociaal domein topprioriteit

De witte stok, wat doet deze?

Op de fiets of in de auto kom je een voetganger tegen met een witte stok. Wat moet je doen?De Internationale Dag van de Witte Stok wordt jaarlijks gevierd op 15 oktober. Op deze dag vragen slechtzienden en blinden aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit. 


Historie van de witte stok De witte stok werd in 1921 bedacht door de Britse fotograaf James Biggs die door een ongeluk blind was geworden en een witte stok gebruikte bij het oversteken. De witte stok kreeg bekendheid in 1931 toen de Franse regering 5000 witte stokken distribueerde aan de duizenden oorlogsveteranen, die als gevolg van de Eerste Wereldoorlog blind waren geworden. Met een witte stok verkregen zij in het verkeer het recht van voorrang. Snel vond het hulpmiddel zijn weg in andere landen. 
Ook in Nederland is de voorrang van blinde en slechtziende mensen met witte stok in de verkeerswet vastgelegd. Hou voor je eigen veiligheid er dus rekening mee.

https://rtvu.nl/n/2105912/

Gratis kaartje voor mensen met een beperking

Een leuk kaartje sturen naar iemand met een visuele beperking is nog niet zo makkelijk. Zeker niet wanneer de persoon afhankelijk is van braille. De CBB heeft hiervoor de oplossing: wenskaarten met braille. Om het écht leuk te maken zijn ook de afbeeldingen op deze kaartjes voelbaar gemaakt. 
Wilt u iemand met een beperking, tijdens deze weken van afstand, een hart onder de riem steken? De kaarten zijn te bestellen op de Leesbutler via: https://www.leesbutler.nl/products/search?Zoeken=kaart+gratis

je hoort tot een risicogroep en zoekt goede informatie over het corona virus

Er is op dit moment erg veel informatie over het coronavirus te vinden. Maar waar kun jij met vragen terecht als het over jouw situatie gaat?Hoe gaat het nu en straks bijvoorbeeld met de levering van je medicijnen? Of specifieke hulpmiddelen? Waarmee kan je omgeving jou helpen en hoe? Wat zijn de gevolgen van dit alles voor je partner, je gezin of je kinderen? Dat zijn vragen waarop de antwoorden voor iedereen verschillend kunnen zijn. De pagina krijgt telkens als dit nodig is, een update. 
Lees meer

Corona in begrijpelijke taal

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor hen is alle informatie over het Coronavirus veel en moeilijk. Daarom vind je op deze pagina informatie en animaties over het Coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren. 

Arbeidsbeperkte met een baan doen minder beroep op de zorg.

Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel gedrag, dat zo’n 5 procent bedraagt in deze groep. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Thuiszorg in de knel

Een derde van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige krijgt minder of helemaal geen zorg meer vanwege het coronavirus. En ook de mantelzorg stopt steeds vaker uit angst voor besmetting. Dat blijkt uit de resultaten van de NPCF  tweede flitspeiling naar de gevolgen van het stoppen van de reguliere zorg tijdens deze coronacrisis.

Lees meerAttachment.png

Manifest ondertekend 14 januari 2020, dan op naar Zeist inclusief.

Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken. Met de ondertekening draagt de gemeente Zeist uit dat zij actief werkt aan het VN-Verdrag Handicap om er zo voor te zorgen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mee kan doen. Het ondertekenen van het manifest is ook een voorbeeld dat het kan. Het GPPZ ziet vervolgens de uitvoering en betrekken van de mensen om wie het gaat als de beste uitgangspunt voor dit traject. Vanaf 14 januari 2020 staat Zeist ook klaar om verder te ontwikkelen. Het GPPZ doet hierbij ook mee en tekend op deze avond het verdrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.